Heb je algemene vragen over dit thema of een specifieke vraag over een ontvangen factuur, aarzel dan niet een mailtje te sturen naar de mensen van het secretariaat.


Facturen kunnen betaald worden via overschrijvingsformulier of via een domiciliëringsopdracht. Meer informatie kan je bekomen in het secretariaat van de koorddanser.


ÉÉN MAANDELIJKSE SCHOOLREKENING

Scholen krijgen op basis van het leerlingenaantal een werkingstoelage van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast geven de mooie acties van VZW "oudervereniging de KaDé's" ons een flinke financiële duw in de rug. Het inschakelen van ouders bij poetsen en klussen, zorgt er voor dat we de uitgaven beperken. Dit samen dekt evenwel de kosten niet.

Voor deelname aan bepaalde activiteiten of diensten zal de Koorddanser een ouderbijdrage aanrekenen. De verschillende ouderbijdragen worden maandelijks samengebracht op een schoolrekening.ETEN OP SCHOOL {MEER INFO}

Middagtoezicht {per middag} € 0,75
Water € 0,00
Soep € 0,85
Warme maaltijd kleuter € 2,80
Warme vegatrische maaltijd kleuter € 3,25
Warme maaltijd klas 1 & 2 € 3,50
Warme vegatrische maaltijd klas 1 & 2 € 4,00
Warme maaltijd klas 3 & 4 € 3,70
Warme vegetarische maaltijd klas 3 & 4 € 4,10
Warme maaltijd klas 5 & 6 € 4,00
Warme vegatrische maaltijd klas 5 & 6 € 4,45VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG {MEER INFO}

Ouderbijdrage opvang (per minuut): € 0,030ZWEMMEN {BEDRAGEN PER MAAND}

  1°SEMESTER
{factuur december}
2°SEMESTER
{factuur juni}
1° kleuter € 0,00 € 0,00
2° en 3° kleuter € 1,50 € 1,50
1° leerjaar € 0,00 € 0,00
2°, 3° en 4° leerjaar € 3,00 € 3,00
5° en 6° leerjaar geen zwemmen geen zwemmenFRUIT & KOEK {BEDRAGEN PER WEEK}

De Koorddanser kiest voor gezonde tussendoortjes. Daarom de fruit- en koekacties. Het maakt kinderen vertrouwd met verschillende smaken en bevordert het eten van soms onbekende vruchten. Door in groep fruit en biokoek te eten ervaren de kinderen bovendien dat fruit en biokoek eten ok is.

Wie deelneemt aan de fruitactie eet op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 1 stuk fruit. Wie deelneemt aan de koekactie eet 5 keer per week biokoek: op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Je kan inschrijven én voor fruit én voor koek, maar evengoed voor alleen koek of alleen fruit. Inschrijven gebeurt in principe voor een heel jaar, bij de aanvang van een nieuw schooljaar.

Fruitactie kleuter (aangerekend bedrag per week): € 0,68
Fruitactie lager (aangerekend bedrag per week): € 1,32
Koekactie kleuter (aangerekend bedrag per week): € 0,60
Koekactie lager (aangerekend bedrag per week): € 1,20UITSTAPPEN

De maximumfactuur zorgt er voor dat de bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd,…) voor u als ouder begrensd zijn.

Per schooljaar vraagt de Koorddanser voor dit soort activiteiten een ouderbijdrage van maximaal 45 euro in het kleuteronderwijs en 85 euro in de lagere klassen. Telkens uw kind aan zo'n initiatief deelneemt, zal de kost op het einde van de maand aangerekend worden.MEERDAAGSE UITSTAPPEN

De Koorddanser mag - gelet op de maximumfactuur - een maximale ouderbijdrage vragen van 425 euro voor alle vormen van meerdaagse uitstappen (bv. bos-, zee-, boerderij-, … , plattelandsklassen) binnen de onderwijstijd en in totaliteit over de volledige duur van het lager onderwijs.Over de volledige duur van het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.

Jaarlijks gaan we met de kinderen van de lagere school voor een viertal dagen op openluchtklas. Kostprijs hiervan om en bij de € 50.

© De Koorddanser 2017 | De Koorddanser behoort tot de GO-scholengemeenschap basisonderwijs SG24 | www.g-o.be